مدیریت و MBA

فایل‌های مربوط به رشته‌های مدیریت و MBA در این دسته قرار داده می‌شود

7 فایل

 1. رایگان

  فلش کارت رشته MBA(Managerial Roles)

  فلش کارت رشته MBA گرایش Managerial Roles

  7 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  آپدیت شده

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 2. رایگان

  فلش کارت رشته MBA(Management History)

  واژگان انگلیسی به فارسی پرکاربرد در رشته‌ی MBA(management history)

  13 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی
 3. رایگان

  فلش کارت رشته MBA (Leading)

  فلش کارت انگلیسی به فارسی رشته‌ی MBA(Leading)

  17 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی
 4. رایگان

  فلش کارت واژگان انگلیسی به فارسی رشته MBA (کنترل)

  این مجموعه فلش کارت شامل تعدادی از لغات پرکاربرد انگلیسی است که در رشته‌ی MBA(کنترل) کاربرد زیادی دارد. در یک روی کارت واژه‌ی انگلیسی و در روی دیگر آن معنای فارسی قرار دارد.

  5 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی
 5. رایگان

  فلش کارت واژگان عمومی رشته MBA

  در این مجموعه فلش کارت تعدادی از واژگان انگلیسی که بیشترین کاربرد را در رشته‌ی MBA دارند قرار داده شده است. در یک روی کارت واژه‌ی انگلیسی و در طرف دیگر آن معنای فارسی قرار دارد.

  8 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی
 6. رایگان

  فلش کارت زبان انگلیسی(اختصاصی) رشته مدیریت

  در این مجموعه حدود ۸۰۰ فلش کارت مربوط به زبان انگلیسی تخصصی رشته‌ی مدیریت قرار گرفته است. در یک روی کارت واژه‌ی انگلیسی و در روی دیگر آن معنای فارسی قرار گرفته است. نوع کارت آن پایه است.

  5 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  آپدیت شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی
 7. رایگان

  فلش کارت انگلیسی رشته مدیریت(عمومی)

  این مجموعه شامل واژگان انگلیسی(عمومی) رشته‌ی مدیریت می‌باشد که در پشت کارت معنای فارسی آن قرار گرفته است. برای تلفظ می‌توانید تلفظ خودکار آنکی‌دروید را فعال کنید یا اینکه افزونه تلفظ خودکار آنکی را نصب کنید. آموزش‌های لازم در بخش آموزش قرار دارد.
  امیدوارم که مفید واقع شود.

  11 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی