فایل‌های دانشگاهی


زیر دسته  

فایل‌های مربوط به مقطع دانشگاه در این دسته به اشتراک‌ گذاشته می‌شود

هیچ فایلی در این دسته موجود نیست.

زیردسته‌ها

 1. مهندسی عمران

  فایل‌های مربوط به رشته‌ی مهندسی عمران در این دسته قرار داده می‌شود

  2
  فایل‌ها
 2. مهندسی کامپیوتر/IT

  فایل‌های مربوط به رشته‌ی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در این دسته قرار داده می‌شود

  2
  فایل‌ها
 3. 4
  فایل‌ها
 4. تربیت بدنی

  فایل های مربوط به رشته‌ی تربیت‌بدنی در این دسته قرار داده می‌شود

  0
  فایل‌ها
 5. حقوق

  فایل‌های مربوط به رشته‌ی حقوق در این دسته قرار داده می‌شود

  1
  فایل
 6. پزشکی

  فایل‌های مربوط به گرایش های پزشکی در این دسته قرار داده می‌شود

  2
  فایل‌ها
 7. مدیریت و MBA

  فایل‌های مربوط به رشته‌های مدیریت و MBA در این دسته قرار داده می‌شود

  7
  فایل‌ها
 8. حسابداری

  فایل‌های مربوط به رشته‌‌ی حسابداری در این دسته قرار داده می‌شود

  1
  فایل